LEGÚJABB KIADVÁNYUNK

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör napjainkban megjelent  HÁROM ÉS FÉL ÉVTIZED címet viselő antológiája a Kör megalakulásától, 1982-től élő, az utóbbi években pedig egyre intenzívebben élő könyvkiadó gyakorlatába illően az eddig megjelent könyvek számát illetően az előkelő 130. helyet foglalja el. A kiadott és megjelent antológiák sorában pedig ez már a 16., amely az Irodalmi Kör 35. szeletésnapi ajándéka. A napokban, szinte közvetlenül az állami ünnepünk után, október 25-én emelhetjük születésnapi poharainkat.

Bizonyosan minden olvasónk és minden tagtársunk örül ennek a könyvnek, ennek a műnek, ami nem egy művecske, nem csupán egy  opusculum, hanem nagy és jelentős opus, egy több műfajú, sok rétegű, a Kör életében a legnagyobb terjedelmű, 488(!) oldalas verseket, prózákat, grafikák, festmények, szobrok, plasztikák és fotográfiák nyomdai reprodukcióit tartalmazó könyv - amely könyv külön fejezetben tartalmazza a "Krúdy Kör életéből" a Kör honlapjából gyűjtött és rendezett fotókat is.

A könyv szerzői - akiket itt felsorolunk -  megérdemlik az olvasói köszönetet.

És megérdemli a köszönetet Király Lajos, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnöke is, aki önzetlen nagy munkával - már nem az első esetben - ismét elvégezte antológiánk szerkesztését.
Az antológiában is megjelent alábbi szép versével köszöntjük elnökünket.

Király Lajos: 
SZEPTEMBERI TÜCSÖKZENE

Szeptemberi tücsökzene
cirreg, – nyugodt az este!
Szomorkás, bús a dallama,
fáj, sajog az ember lelke.

Eltűnőben ismét egy nyár,
mely napfényt, zivatart hozott.
Jönnek rövidebb nappalok,
esős és ködös hónapok! –

Örülni kell hát a létnek:
megértem sok örömöt is,
nyavalya hiába gyötört,
elviseltem a bajt s a kínt.

Szép lesz az ősz! - ezt remélem, -
bágyadtabb lesz a napsugár!
Ám még új örömök jönnek: –
lelkem új élményekre vár!

A vers a nyár elmúlásáról, a szép ősz megérkezéséről és új örömökről beszél...